Lokaler


Festsalen

Vi har i vinteren 2022 fået nye lyddæmpende lofter, der giver en fantastisk akustik.
Festsalen er et lyst lokale, der vender mod vest med udkig over engen og til Ho Kirke.
Makskapaciteten i lokalet er ca. 110 personer.
Der mulighed for opdækning ved runde eller aflange borde.
Festsalen kan afskærmes til et mindre lokale (lille sal), der kan benyttes til mindre fester for max. 30 personer.

Stuerne/Restauranten

Vi har i vinteren 2022 fået nye lyddæmpende lofter, der giver en fantastisk akustik.
Stuerne er krohygge med lavt til loftet og synlige bjælker.
Stuerne vender mod syd med udsyn til kroens terrasse og Ho Præstegård. Ho Bugt kan skimtes henover engen.

Stuerne er 3 sammenhængende lokaler med plads til ca. 35 personer.
Stuen længst væk fra indgangen er Jægerstuen, hvor der kan sidde 18 personer, når lokalet er aflukket.
Jægerstuen kan lægges sammen med midterste stue, hvorved bordet i Jægerstuen kan forlænges til ca. 23 personer.

Når Jægerstuen og Midterste stuen ligges sammen, kan der sidde ca 35 personer.
Krostuen er det første lokale, som du træder ind i. Her kan der sidde 12-16 personer.
Krostuen kan også bruges til buffetbord, gavebord, børnebord mm.
Der kan dækkes op til ca 50 personer i stuerne til kaffebord, hvor der dækkes ved 4-8 personers borde.

Stuerne opdækket til restaurant

Stuerne opdækket til fest.
Billedet er taget fra Jægerstuen ind imod Midterste Stue.
Krostuen ses med baren i baggrunden