Naturen


Ho Kro er omgivet af fantastisk natur. Faktisk er naturen så fantastisk, at den i sommeren 2014 blev optaget på listen af Verdenskulturarv under UNESCO. I 2010 blev Vadehavet klassificeret som Nationalpark, hvilket Ho Bugt er en del af. Fra kroens terrasse er der fri udsigt til Ho Bugt, Hjerting, øen Langli, sydspidsen af halvøen Skalling samt den nordlige del af Fanø. Ja,- altså med mindre mosekonen brygger og havgusen kommer ind over land fra vest. De dage er Ho indviklet i mystik, og du føler, at du er langt væk fra alt civilisation.

Hvordan kommer du så ud og oplever alt denne skønne natur?

Fra kroen kan du gå ned af Fjordvej i østgående retning. Ca. 10 minutter efter står du på Ho Havn med udsigt over Ho Bugt, hvor Vestkraft i Esbjerg tårner op i baggrunden. Du skal dog ikke forvente at se den store yacht samling, da det kun er muligt at komme ind til Ho Havn ved højvande – og kun med mindre både. På hjemvejen kan du slå et smut rundt om Ho Kirke, der med sit åbne klokketårn er ren landsbyidyl. Samtidig kan du beundre Ho Kirke’s nabo, som er Ho´s ældste gård.

Du kan også gå et smut over i Thomas Lange Haven 50 meter fra kroen. Her kan du finde en buste af digteren Thomas Lange, der så smukt har kaldt området for “Eventyrets Land.” Du har mulighed for at finde oplysninger om Vadehavet/Verdenskulturarv på informationsstanderen ved indgangen til haven. Ligesom du kan beundre  Vadehavsflisen.

Har du god tid, så findes der et hav af naturoplevelser rundt om Ho.
Kort fortalt ser mulighederne sådan ud – længere fortalt; se længere nede 😉

Skallingen – halvøen med fantastisk natur og skønne badestrande samt ca 800 kvæg græssende om sommeren. Husk at holde øje med tidevandet, hvis vinden er i sydvest. Ellers kan det være, at du og bilen må blive på Skallingen højvandet over.

Langli – fugleøen i Ho Bugt. Du kan komme til Langli via ebbevejen ved lavvande ca 3 km fra kroen på gå-ben, hesteryg eller du kan tilmelde dig til en tur med den traktortrukne bus. Øen må kun besøges fra 16. juli til 15. september. Husk at tjekke tidevandstabellen inden du begiver dig over til Langli. Vind fra sydvest og regn kan betyde, at du ikke kan komme til Langli.

Ho Klitplantage – flere forskellige afmærkede ruter, der tager dig igennem skoven/heden/klitlandskabet. Du kan finde den første rute ca. 1 km fra kroen med indgang fra Tane Hedevej
(vejen mod Blåvand).

Sønderside – ved Ho Ellipsen/lige inden du rammer Skallingen, findes der ruter med informationsskilte om Sønderside, der engang var en af Danmarks største fiskelejre. Ho Ellipsen er en udendørs grillhytte, som du kvit og frit kan benytte. Du kan også leje hytten til en større forsamling.

Til dig der vil vide mere om naturen rundt om Ho:

Skallingen – fantastiske badestrande og “endeløs” natur. Afstanden fra Ho Kro er cirka 2 km indtil du kører over kvægristene, der markerer starten af Skallingen. Ca 10 km hvis du skal helt ud på enden, hvor du næsten kan spytte over til Esbjerg. Gode muligheder for at se store flokke af sæler, og selvfølgelig skibene, der kommer sejlende ind til Esbjerg Havn.
Når man står ved skovkanten af Ho Plantage og ser ud over Skallingen, er det flade landskab et pragtfuldt skue. Oplevelsen bliver ikke mindre af at tænke på, at stod man samme sted for godt 350 år siden, ville man kigge ud over Nordsøen. Halvøen er opstået efter en voldsom stormflod i 1634, og tiden efter har været meget dynamisk. Skallingen lever en omskiftelig tilværelse og er i dag på cirka 2.000 hektar. ”Cirka” skal tages meget bogstaveligt, for få steder i verden forandrer et stykke natur sig fra dag til dag – næsten fra time til time – som på Skallingen.
Langli:
Fuglene foretrækker ø-livet på Langli hele året. Men mennesker er kun velkomne fra den 16. juli til den 15. september ad ebbevejen, hvor man går fra Nyeng i Ho til Langli. Det er en næsten 4 km lang tur, som tager 1-1½ time hver vej. Det er livsvigtigt, at du undersøger vejrforhold og tidevand, inden du begiver dig mod Langli. Normalt kan man gå på ebbevejen fra fire timer efter højvande i Esbjerg til to timer før højvande i Esbjerg.
Øens klitter – Langli Bjerge – er op til 14 meter høje. Langli har desuden sit Dødemandsbjerg, hvor indstrandede lig af ukendte søfolk i gammel tid blev begravet. I 1548 nævnes Langli første gang som fiskerleje,hvorfra der blev drevet sommerfiskeri indtil omkring 1640.

Fra 1840 til 1913 var Langli beboet hele året. De få familier levede af landbrug og
fiskeri. Desuden blev husholdningen suppleret med fuglejagt og sælfangst. Den faste beboelse blev opgi
vet som følge af store ødelæggelser af diger og landbrugsarealer under stormfloder i 1909 og 1911. I 1982 blev Langli købt af staten og forvaltes i dag af Naturstyrelsen ved Oxbøl Statsskovdistrikt. Et tidligere sommerhus er indrettet som feltstation, hvorfra Danmarks Miljøundersøgelser foretager biologisk feltarbejde samt registreringer af ynglefugle, rastende fugle og sæler i Grådyb tidevandsområde.

Sønderside:
Her hvor klitter og gamle strandvolde mødes med marskengen, var frem til midten af 1600 tallet kysten ud mod Vesterhavet. Her lå tidligere Sønderside, Vestjyllands største fiskerleje i 1500 tallet.
Sønderside var ikke en, men en række adskilte bebyggelser, der strakte sig over 6 – 7 km hen langs kysten, fra bunden af naturhavnen Skallingkrog i vest, til det dengang landfaste Langli i øst. Sønderside bestod af 3 bebyggelser: Gamle Sønderside, Sønderside Storleje og Føjenæring.
I fiskesæsonen (marts – juni) var der omkring 1000 indbyggere. Heraf skønnes, at omkring 250 boede der fast. Til de periodiske beboere var der rækker af boder(små græstørvs hytter). Her kom i fiskesæsonen egnens fæstebønder, deltidsfiskere og kvinder, der hjalp til med fiskeriet, håndtering af fangsten og klargøring af fiskegrejet. De fastboende, som boede i stenhuse og hytter, var fiskere, søfolk, håndværkere og handelsfolk

Ho Klitplantage:
Ho Klitplantage på 403 ha blev plantet i årene
mellem 1920 og 1940 og er dermed områdets yngste plantage. Allerede i 1850’erne blev de første plantager her på egnen anlagt, og erfaringerne herfra blev brugt, da Ho Klitplantage skulle anlægges. Plantagen er plantet med østrigsk fyr og skovfyr, der kan modstå det blæsende vejr.

Til dig der vil vide endnu mere om naturen rundt om Ho:

Ho Ellipsen

Skallingen/Sønderside/Langli:
Naturstyrelsen
Natur og Kultur i Ho

Klitplantagen

Nationalpark Vadehavet

Varde Museum / Tirpitz bunkeren / Blåvand Fyr

www.visitvesterhavet.dk

Filsø:

www.meretevigen.dk