Maj

Maj 2025

Onsdag fra kl. 18.00
Torsdag fra kl. 18.00
Fredag fra kl 12 – 14 og igen fra kl. 18.00
Lørdag fra kl. 12 – 14 og igen fra kl. 18.00
Søndag fra kl. 12
Mandag og tirsdag holder vi lukket